Menu

Naudojimo sąlygos

Sveiki apsilankę RIVACASE svetainėje!
Naudodamiesi šia svetaine, Jūs sutinkate su šiomis sąlygomis ("Sąlygos"). Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu keisti šios svetainės turinį bei šias Sąlygas.

Informacija
Mes stengiamės pateikti tiksliausią ir naujausią informaciją, tačiau katalogai ir šioje svetainėje patalpinta informacija gali būti pasęnusi arba joje gali pasitaikyti trūkumų, netikslumų ar kitų klaidų. Ši svetainė ir joje talpinama medžiaga ir pateikiama "TOKIA, KOKIA YRA." RIVACASE neatstovauja ir neteikia nei tiesioginių, nei numanomų garantijų, susijusių su šia svetaine, jos veikla, turiniu, informacija ar medžiaga.

Autorių teisės ir pranešimas apie prekės ženklus
Visi paveikslėliai, dizainas, vaizdo įrašai, produktų pavadinimai ir logotipai yra tik RIVACASE nuosavybė, kurią saugo Vokietijos ir tarptautiniai autorių teises ir prekės ženklus reglamentuojantys įstatymai. Visas šios svetainės turinys priklauso RIVACASE ir negali būti kopijuojamas, platinamas arba kitaip naudojamas be mūsų raštiško sutikimo.
iPhone, iPad, iPod, iMac, MacBook, MacBook Pro ir MacBook Air yra Apple Inc. prekės ženklai, registruoti JAV ir kitose šalse.
Visi kiti prekės ženklai ir prekių pavadinimai yra atitinkamų savininkų nuosavybė.

Produktai
RIVACASE nuolat atnaujina ir peržiūri savo produktų pasiūlą. RIVACASE gali bet kuriuo metu peržiūrėti arba nutraukti tam tikros produkcijos tiekimą. Nors apie galimybę įsigyti produktą gali būti pažymėta svetainėje, mes negalime garantuoti, kad tai bus tikrai įmanoma. Mes pasiliekame teisę, be jokių įsipareigojimų ar išankstinio įspėjimo peržiūrėti, nutraukti arba panaikinti galimybę įsigyti bet kurį arba visus produktus.

Log In or Register