Menu

Garantija

2 metų garantija

- Kam ji taikoma?
Ši garantija taikoma bet kokiam medžiagų arba gamybos brokui, išskyrus žemiau aprašytus atvejus.

- Kiek trunka garantinis laikotarpis?
Ši garantija galioja 2 metus nuo produkto pirkimo datos.

- Kokiais atvejais garantija netaikoma?
Garantija negalioja piktnaudžiavimo arba netinkamo produkto naudojimo atvejais. Ši garantija taip pat netaikoma šalutinei žalai arba žalai dėl atsitiktinio sugadinimo atlyginti.

- Kokių veiksmų imsis RIVACASE?
RIVACASE pakeis Jūsų produktą nauju panašios sudėties ir kainos produktu.

- Kaip gauti šią paslaugą?
Ssisiekite tiesiogiai su RIVACASE arba pasiteiraukite savo vietinio platintojo.

Log In or Register