Menu

Garantievoorwaarden

- Wat is de looptijd van de garantie?

De garantie duurt 2 jaar vanaf de datum van aankoop. Deze garantie geldt op de defecten van materiaal en productie.

- Wat valt niet onder de garantie?

De garantie dekt geen schade die veroorzaakt is door slechte verzorging, misbruik, aanpassing van goederen en overige schade. Ook dekt de garantie niet de natuurlijke slijtage van materialen als gevolg van langdurig gebruik van het product (bv, slijtage op ritsen, weefsel slijtage, enz.).

Daarnaast is deze garantie niet geldig voor alle gevallen betrekking hebbende op het het per ongeluk of als gevolg van de bijzondere omstandigheden verlies van of schade aan persoonlijke eigendommen.

- Wat zal RIVACASE doen tijdens de garantieprocedure?

Na de inspectie en de bevestiging van de aanwezigheid van defecten, zullen wij, naar eigen inzicht, gratis een reparatie verrichten, onderdelen of het gehele product vervangen. Als u gebruik maakt van goederen die uit de productie zijn verdwenen, zullen wij deze vervangen door een soortgelijk artikel met gelijke waarde.

- Hoe kan ik het defecte product vervangen?

Neem contact op met RIVACASE of uw lokale distributeur (zie ""Waar te koop"")

Log In or Register